CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HƯNG PHÁT

THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo hai  khu cách ly Covid - 19  tại Mỹ Phước, Bình Dương.

Cải tạo hai khu cách ly Covid - 19 tại Mỹ Phước, Bình Dương.

Chủ đầu tư giao thời gian thi công cải tạo sửa chữa chỉ với 1 tuần phải hoàn thiện bàn giao 2 khu cách ly cho tỉnh Bình Dương. . Với tinh thần đó tất cả các tổ đội, các đơn vị cung cấp vật liệu của công ty đã không quản khó khăn ngày đêm chung tay hoàn thiện công trình.

Xem tiếp...

1 2 3 ... 24 25 26  Trang sau