THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông; cho 1m3 vữa xây tô ?

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm
 


Mác bê tông Xi măng (kg) Cát(m3) Đá(m3) Nước sạch(lít)
150 288,025 0,505 0,913 185
200 350,550 0,481 0,900 185
250 415,125 0,455 0,887 185

 

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.

Mác vữa Xi măng (kg) Cát(m3) Nước sạch (lít)
50 230 1,09 210
75 320 1,06 210
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PCHS40 và cát mịn.
1m3 Đá dăm Cát vàng Xi măng PCB40 Nước sạch
Vữa xây tô mác 75   1,090 m3 247 kg 110 lít
Vữa bê tông mác 200 0,86 m3 0,483 m3 278 kg 185 lít
Vữa bê tông mác 250 0,85 m3 0,466 m3 324 kg 185 lít
Vữa bê tông mác 300 0,84 m3 0,450 m3 370 kg 185 lít
Ghi chú:
Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 ( bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau :
-Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ.
*Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
Lưu ý quan trọng:
1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:
 • Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.
 • Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn.
 • Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng.
 • Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…).
 • CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
  Slogan:  XÂY DỰNG PHONG CÁCH  CỦA BẠN
 •            :    0949  319 769       0971 101 569      06506 55 11 84
  EMAIL            :  THUYHUNGPHAT68@GMAIL.COM
  WEBSITE   :  XT18.COM.VN