THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung I, phan 1

Tieng Anh xay dung I, phan 1

Tieng Anh xay dung I, phan 1

I- beam ............................................... Dầm chữ I I- girder............................................... Dầm I Ice rinks .............................................. Sân băng Identification systems ......................... Các phương án nhận diện Identification systems ......................... Các phương án nhận diện

Identify ............................................... Nhận dạng
Identifying devices .............................. Thiết bị nhận dạng
Illuminance ......................................... Sự chiếu sáng
Illuminated signal ................................ Tín hiệu ánh sáng
Imediate deflection ............................. Biến dạng tức thời
Immediate replacement ...................... Thay thế khẩn cấp
Impact ................................................ Lực va chạm
Impact................................................. Lực va chạm
Impact due to track irregular ................ Lực va chạm gây ra do đường không đều
Impact effect ...................................... Tác động xung kích
Impact factor ...................................... Hệ số xung kích
Impact hammer .................................. Búa xung kích
Impact load ......................................... Tải trọng va đập
Impact testing ..................................... Thử nghiệ va đập
Impedance Earth ................................. Điện trở kháng đất
Implementation .................................. Thi công, thực hiện
Imposed load ...................................... Tải trọng đặt vào
Impression .......................................... Sơn lót
Impulsive load ..................................... Tải trọng va đập, tải trọng xung
In accordance with .............................. Tương ứng với
In order of priority ............................... Theo trình tự ưu tiên
In order to prevent separation............. Để ngăn cản sự tách rời nhau
Inaccuracy in construction ................... Sai sót ( không chính xác) trong thi công
Incandescent ...................................... Đèn bóng tròn
Incinerator .......................................... Lò thiêu
Inclined bar ......................................... Cốt thép nghiêng
Inclined bar ......................................... Cốt thép nghiêng
Inclined section .................................. Mặt cắt nghiêng
 

Nguồn tin: sưu tầm