THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung J

Tieng Anh xay dung J

Tieng Anh xay dung J

Jacking force..............................................Lực kích(để kéo căng cốt thép) Jalousie ......................................................Lá chớp lớp bản Jamb ..........................................................Đố dọc cửa Job-placed concrete ..................................Bê tông đổ tại chỗ
Jack ..........................................................Kích
Jackhammering .........................................Búa máy đập
Jacking .....................................................Việc kích, việc kéo căng cốt thép
Jacking device ..........................................Thiết bị kích
Jacking end ...............................................Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích
Jacking end................................................Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích
Jacking force..............................................Lực kích(để kéo căng cốt thép)

Job-placed concrete ..................................Bê tông đổ tại chỗ
Joggle beam ...............................................Dầm ghép mộng
Joint ............................................................Khe nối
Joint beam ..................................................Thanh liên kết
Joint sealers ...............................................Bơm keo tại đường ron
Joint sealers ...............................................Bơm keo tại đường ron
Joint tape ....................................................Băng dính
Joint, Connection, Splice.............................Liên kết, nối,
Joint-sealing compound............................. Keo chèn khe nối, chèn đường ron
Joist ...........................................................Đà
Joists..........................................................Đà
Jumping sheet ...........................................Tấm vải căng ra để cứu người
Junior beam ................................................Dầm bản nhẹ

 

Nguồn tin: sưu tầm