THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung K

Tieng Anh xay dung K

Tieng Anh xay dung K

Keeping the line operating ................................Giữ cho thông tuyến đường Kennel ..............................................................Chuồng chó Kennels and animal shelters ............................Chuồng chó và chuồng động vật khác

Key ..................................................................Thanh chốt
Key block segment ..........................................Đoạn hợp long
Key stone ........................................................Viên đá hợp long cầu vòm đá
Key, Key block, Capstone ...............................Chốt đỉnh vòm
Kick plates .......................................................Tấm chắn
King post girder ...............................................Dầm tăng cường độ cứng trụ
Knot .................................................................Mắt cá


Nguồn tin: sưu tầm