THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung L, phan 1

Tieng Anh xay dung L, phan 1

Tieng Anh xay dung L, phan 1

Laboratory ..................................... Phòng thí nghiệm Laboratory equipment ................ Thiết bị phòng thí nghiệm Laboratory testing ........................... Thử trong phòng thí nghiệm Labour,(Labour cost) ....................... Nhân công, tiền công thợ

Ladder ................................................ Cái thang
Ladder mechanism .............................. Cơ cấu của thang
Ladder operator .................................. Người điều khiển thang
Laminate timber .................................. Gỗ ép
Laminated beam ................................. Dầm thanh
Laminated elastomeric bearing ............ Gối cầu bằng chất dẻo cán
Laminated lumber ............................... Gỗ dán
Laminated steel .................................. Thép cán
Laminated steel .................................. Thép cán
Lamp .................................................. Đèn
Land planing ........................................ Mặt bằng vị trí công trình
Landing beam ..................................... Chùm sáng hướng dẫn hạ cánh
Landings ............................................. Chiếu nghỉ
Landscape design/documentation ....... Thiết kế ngoại cảnh/tư liệu
Landscape requirements ..................... Đòi hỏi về cảnh quan
Landscaping ........................................ Ngoại cảnh
Landscaping ........................................ Ngoại cảnh
Lane loading, Lane load ....................... Tải trọng làn xe
Lane, traffic lane ................................. Làn xe
Lap ..................................................... Mối nối chồng lên nhau của cốt thép
Lap ..................................................... Mối nối chồng lên nhau của cốt thép
Large diameter pile ............................. Cọc đường kính lớn
Large mobile extinguisher ................... Bình dập lửa lớn, loại di động
Laser beam ......................................... Chùm tia laze
Latches ............................................... Chốt
Latenal force ....................................... Lực tác dụng từ phía bên
Lateral bracing ..................................... Hệ giằng liên kết của dàn
Lateral bracing ..................................... Hệ giằng liên kết của dàn
Lateral distribution of the wheel loads . Phân bố ngang của tải trọng di động
Lateral earth pressure ......................... Áp lực bên của đất
Lateral load ......................................... Tải trọng ngang
Lateral reinforcement.......................... Cốt thép bên
Lateral rigidity of the bridge ................. Độ cứng ngang của cầu
Lateral tied column .............................. Cột có cốt đai vuông góc với trục
Latex .................................................. Mủ cao su
Lath .................................................... Thanh lati
Lath and plaster .................................. Tường lati và tô tường
Latrine ................................................ Nhà vệ sinh công trường
Lattice beam ....................................... Dầm lưới, dầm mắt cáo
Lattice bridge ...................................... Cầu giàn mắt cáo
Lattice girder ....................................... Giàn mắt cáo
Lauching ............................................. Lao cầu

 

Nguồn tin: sưu tầm