THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung N, phan 1

Tieng Anh xay dung N, phan 1

Tieng Anh xay dung N, phan 1

Nail .................................................... Đinh Nailable concrete ............................... Bê tông đóng đinh được Nailable concrete ............................... Bê tông đóng đinh được Narrow beam downlighting ................ Đèn trần có chùm tia sáng hẹp

Narrow gauge .................................... Khổ đường hẹp
Narrow grading .................................. Cấp phối chặt
National coordinate grid ..................... Lưới toạ độ quốc gia
National Elevation system ................... Hệ cao độ quốc gia
Natural plastic .................................... Chất dẻo thiên nhiên
Natural scour ...................................... Xói tự nhiên
Natural ventilation .............................. Thông gió tự nhiên
Natural venting ................................... Thông gió tự nhiên
Navigable water level ......................... Mực nước thông thuyền
Navigation flood level ......................... Mực nước lũ
Navigation span .................................. Nhịp thông thuyền
Navigational ....................................... Định hướng, hoa tiêu
Navigational clearance ........................ Tĩnh không thông thuyền
navigational equipment ...................... Hoa tiêu
Needle ............................................... Ghi
Needle beam ..................................... Dầm kim, dầm siêu nhỏ
Negative Reinforcement .................... Cốt thép âm, cốt thép chịu moment âm
Net load ............................................. Tải trọng co ích
Neutral Axis ....................................... Trục trung hoà
Neutral bar ......................................... Thanh trung hoà
Neutral wire ........................................ Dây nguội
Newly laid concrete ............................ Bêtông tươi
Niken ................................................. Niken
No ground frost .................................. Đất không giá băng
Node .................................................. Nút giàn
 

Nguồn tin: sưu tầm