THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung O, phan 1

Tieng Anh xay dung O, phan 1

Tieng Anh xay dung O, phan 1

Oblique angled load .............................. Tải trọng xiên, tải trọng lệch Oblique bridge .............................................................. Cẩu xiên Observation services ............................................ Dịch vụ quan sát Observatory ........................................................... Quan sát Observatory equipment ............................ Thiết bị quan sát

Occupant load ..................................... Tải trọng của người cư ngụ
Of cast iron ......................................... Bằng gang đúc
Of laminated steel ............................... Bằng thép cán
Of laminated steel ............................... Bằng thép cán
Off - site utility studies ........................ Nghiên cứu tiện ích trong phòng thí nghiệm
Off-form concrete ............................... Bê tông trong ván khuôn
Off-form concrete ............................... Bê tông trong ván khuôn
Office equipment ................................ Văn phòng
Officer in charge .................................. Đội trưởng trạm cứu hỏa
Oil-immersed transformer ................... Máy biến áp dầu
On site ................................................ Ngoài hiện trường
On-bearing free rotation ..................... Quay tự do trên gôí
On-bearing section .............................. Mặt cắt trên gối
One-way ............................................. Đường một chiều
One-way spaning direction slab ........... Bản có nhịp theo một hướng
On-pier segment ................................. Đoạn đốt kết cấu nhịp ở bên trụ
On-site utility studies .......................... Nghiên cứu tiện ích hiện trường
Open channel ..................................... Rãnh thoát nước nổi
Open frame ........................................ Khung kiểu cổng
Opening bridge ................................... Cầu đóng mở
Opening the tender ............................ Mở đơn đầu thầu
Open-Truss bridge .............................. Cầu giàn mở
Operable partition ............................... Vách ngăn di động
Operable partitions ............................. Vách ngăn di động
Operating ........................................... Vận hành
Operating bridge ................................. Cầu công tác
Operating load .................................... Tải trọng làm việc
Operational bottlenecks on the line ..... Tắc nghẽn hoạt động trên tuyến
Optimisation ....................................... Tối ưu hoá
Optimum load ..................................... Tải trọng tối ưu
Ordinary structural concrete ................ Bê tông cho các kết cấu thông thường
Ornamental ........................................ Trang trí

 

Nguồn tin: sưu tầm