THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung Q

Tieng Anh xay dung Q

Tieng Anh xay dung Q

Quaking concrete................................. Bê tông dẻo Quaking concrete................................. Bê tông dẻo Quality concrete.................................. Bê tông chất lượng cao

Quality concrete.................................. Bê tông chất lượng cao
Quality controls.................................... Kiểm tra chất lượng
Quality controls.................................... Kiểm tra chất lượng
Quality of materials.............................. Chất lượng vật liệu
Quantity surveys.................................. Dự toán khối lượng
Quantity surveys ................................. Lập dự toán khối lựong
Quartzite............................................. Thạch anh
Quasi-permanent combinaison............ Tổ hợp thường xuyên
Quiescent load..................................... Tải trọng tĩnh
Quotation requests.............................. Yêu cầu hiến giá
Quotation requests/ change orders...... Yêu cầu hiến giá/lệnh thay đổi

 

Nguồn tin: sưu tầm