THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung S, phan 1

Tieng Anh xay dung S, phan 1

Tieng Anh xay dung S, phan 1

Safe load............................................. Tải trọng an toàn Safes................................................... Két sắt Safety device....................................... Thiết bị an toàn Safety factor........................................ Hệ số an toàn Safety railing........................................ Hàng rào chắn an toàn

Safey field........................................... Phạm vi an toàn
Sample................................................ Mẫu thử
Sample taken out from the actual structure Mẫu thử lấy ra từ kết cậu thật
Sand.................................................... Cát
Sand asphalt........................................ Bêtông nhựa cát
Sand cement....................................... Cát gia cố ximăng
Sand concrete...................................... Bêtông cát
Sand concrete...................................... Bêtông cát
Sand drain,sand pile............................. Giếng cát, cọc cát
Sand-blasted concrete......................... Bê tông mài bóng bề mặt
Sand-blasted concrete......................... Bê tông mài bóng bề mặt
Sand-gravel aggregate......................... Cốt liệu cát sỏi
Sandlight weight concrete.................... Bêtông nhẹ có cát
Sandlight weight concrete.................... Bêtông nhẹ có cát
Sand-lime............................................ Cát vôi
Sandstone........................................... Sa thạch
Sanitary sewer..................................... Cống thoát nước thải
Sanitary sewer..................................... Cống thoát nước thải
Sapwood............................................. Gỗ dác
Sash.................................................... Có ô cửa riêng
Saudure............................................... Mói hàn
Scaffold pole (scaffold standard).......... Cọc giàn giáo
Scaffold, scaffolding............................. Đà giáo, giàn giào
Scaffolding........................................... Giàn giáo
Scaffolding joint with chain (lashing, whip, bond) Mối nối giàn giáo bằng xích
Scale.................................................... Tỉ lệ trong bản vẽ
Scale beam.......................................... Đòn cân
Scales.................................................. Cân
Scales.................................................. Cân
Scanning beam.................................... Chùm tia quét
Scattered beam................................... Chùm tán xạ
Schedule development........................ Triển khai tiến độ
Schedule development/ monitoring..... Triển khai/ quản lý tiến độ
Schmidt Hammer................................. Súng bật nảy
Scop, field............................................ Phạm vi
Scour................................................... Xói lở
Scour estimation.................................. Tính toán dự báo xói
Scouring depth.................................... Chiều sâu xói
Scrape, to grade................................... San nền, dọn mặt bằng
Screen................................................. Màng chắn
Screw.................................................. Đinh vít
Sealant................................................ Keo dán kính, silicone
Sealers................................................ Chất trám
Sealing................................................. Bịt kín, lấp kín
Sealing coat......................................... Lớp cách nước
Secondary beam.................................. Dầm trung gian
Secondary girder.................................. Dầm phụ
Secondary line..................................... Dòng điện thứ cấp
Secondary moment due to prestressing Moment thứ cấp do dự ứng lực trước
Secondary walk.................................... Lối đi phụ
Section................................................ Mặt cắt
Section at support................................ Mặt cắt gối
Section geometry................................ Dạng hình học của mặt cát
Section modulus.................................. Moment kháng uốn của mặt cát
Section modulus of top fiber refered to center of gravity Moment kháng uốn của thở trên
Section modulus with respect to top (bottom) fibers Moment kháng uốn của mặt cắt đối với thớ trên cùng
Section of maximum moment.............. Mặt cắt có moment cực đại
security and vault equipment .............. thiết bị an toàn và thiết bị tầng hầm
Sedimentary........................................ Trầm tích

 

Nguồn tin: .sưu tầm