THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung U

Tieng Anh xay dung U

Tieng Anh xay dung U

U form bolt connection........................ Bulong hình chữ U U shape abutment .............................. Mố chữ U Ultimate limit state.............................. Trạng thái giói hạn cực hạn Ultimate Load...................................... Tải trọng cực hạn

Ultimate load....................................... Tải trọng cực hạn
Ultimate moment................................ Moment cực hạn
Ultimate strength................................ Cường độ cực hạn
Unbalanced load.................................. Tải trọng không cân bằng
Unbonded tendon............................... Cốt thép dự ứng lực không dính bám
Unbonded tendon............................... Cốt thép dự ứng lực không dính bám
Unbonded tendon............................... Cốt thép dự ứng lực không dính bám
Unconscious man................................. Người bị ngất
Uncontinuous granlametry.................. Cấp phối hạt không liên tục
Uncracked concrete section................. Mặt cắt Bê tông chưa bị nứt
Uncracked concrete section................. Mặt cắt Bê tông chưa bị nứt
Uncracked member............................. Cấu kiện chưa nứt
Uncracked state................................... Trạng thái chưa nứt
Under condition of............................... Với điều kiện rằng
Under the effect of ............................. Dưới ảnh hưởng của
Underdrain.......................................... Nước ngầm
Underground water level.................... Cao độ mực nước ngầm
Underpass........................................... Cầu chui
Unfavorable........................................ Bất lợi
Unfavourable climatic condition........... Điều kiện khí hầu bất lợi
Unfilled tubular steel pile..................... Cọc ống thép không lấp lòng
Unfilled tubular steel pile..................... Cọc ống thép không lấp lòng
Unfired................................................ Không chịu lửa
Uniform beam..................................... Dầm có tiết diện không đổi
Uniform load....................................... Tải trọng đều
Uniformly............................................ Một cách rải đều
Uniformly distributed load................... Tải trọng phân bố đều
Uniformly loaded beam....................... Dầm chịu tải trọng phân bố đều
Unit elongation.................................... Độ dãn dài tương đối
Unit lengthening.................................. Biến dạng dãn dài tương đối
Unit load.............................................. Tải trọng riêng, tải trọng trên một đơn vị diện tích
Unit masonry....................................... Các khối xây
Unit masonry flooring.......................... Sàn bàng vữa xây
Unit shortening.................................... Biến dạng co ngắn tương đối
Unit shortening.................................... Biến dạng co ngắn tương đối
Unitkitchens........................................ Nhà bếp
Unreinforced concrete......................... Bê tông không cốt thép
Unstiffened suspension bridge............ Cầu treo dây võng không dầm
Unsupported edge of the slab.............. Mép hẫng của bản
Unusual combinaison........................... Tổ hợp hiếm
Up load................................................ Tải trọng thẳng đứng lên trên
Uplift................................................... Nhổ bật lên
Upper floor.......................................... Tầng trên
Upstream circuit breaker...................... Bộ ngắt điện đầu nguồn
Upward............................................... Hướng lên phía trên
Upward deflection............................... Biến dạng vồng lên
Use, Usage.......................................... Sử dụng
Useful load.......................................... Tải trọng có ích
Utility control systems.......................... Các kiểm tra tiện ích
Utility piping materials.......................... Các vật liệu lắp đặt đường ống
Utility piping materials.......................... Các vật liệu lắp đặt đường ống
Utility room door................................. Cửa buồng công trình phụ
Utility room window............................ Cửa sổ buồng công trình phụ
Utrasonic testing.................................. Phương pháp thử bằng siêu âm

 

Nguồn tin: sưu tầm