THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung Z

Tieng Anh xay dung Z

Tieng Anh xay dung Z

Z- beam :.................................................................. Dầm chữ Z Zero resultant .......................................Hợp lực bẳng không Zero-slump concrete..............................Bê tông có độ sụt bằng không


Zinc .....................................................Kẽm
Zinc covering ........................................Lớp mạ kẽm
Zoning .................................................Khoanh vùng
Zoning processing ................................Quá trình khoanh vùng
Zoning processing assistance................Trợ lý tiến trình khoanh vùng
Zonolite concrete ..................................Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước
Zonolite concrete...................................Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước

 

Nguồn tin: sưu tầm