THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng anh xay dung A

Tieng anh xay dung A

Tieng anh xay dung A

Abac .............................................. ;:Toán đồ. Abraham’s cones ................................. : Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt . Abraham’s cones ..............................:Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt . Abrasion Damage ................................. Hư hỏng do mài mòn . Abrasive ........................................... : Nhám. Abrasive action ..................................... :Tác động mài mòn .   
   
   
   
Abrasive paper Giấy nhám
Absorption Sự hấp thụ
Abutment, end support Mố cầu
Accelerant Phụ gia làm tăng nhanh quá trình...
Accelerated test Gia tốc thí nghiệm
Accelerating Admixture Phụ gia tăng tốc, phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết
Acceleration due to gravity Gia tốc trọng trường
Accelerator, Earlystrength admixture Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết bê tông
Accelerator, Earlystrength admixture Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết bê tông
Acceptance Nghiệm thu, cho phép
Access flooring Sàn lối vào
Accessible Có thể tiếp cận được
Accessories Phụ tùng
Accesssories Phụ kiện
Accidental air Khí độc, khí có hại
Accidental combination Tổ hợp tai nạn ( tổ hợp đặc biệt)
Accuracy (of test) Độ chính xác của thí nghiệm
Acid-resisting concrete Bê tông chịu axit
Acid-resisting concrete Bê tông chịu axit
ACMV & ventilation Điều hòa không khí và thông gió
ACMV & ventilation Điều hòa không khí và thông gió
Acoustical Âm học
Acoustical treatment Xử lí tiếng ồn
Acoustical treatment Xử lí tiếng ồn
Action Tác động, tác dụng
Activator Chất hoạt hóa
Active carbon Than hoạt tính
Active crack Vết nứt hoạt động
Activity og cement Độ hoạt hóa xi măng
Actual construction time effectif Thời hạn thi công thực tế
Actual load Tải trọng thực
Addenda Phụ lục
Additional Bổ sung, thêm vào, phát sinh


Nguồn tin: sưu tầm