THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng anh xay dung B, phan 1

Tieng anh xay dung B, phan 1

Tieng anh xay dung B, phan 1

Bach mixer..........................................................Máy trộn Bach plant .........................................................Trạm trộn Back fill behind abutmait ......................................Đất đắp sau mố Backfill................................................................Khối đất đắp sau tường chắn Backfill ...............................................................Khối đất đắp sau tường chắn Backfill concrete..................................................Bê tông chờ chèn lấp khe hở

Backhoe excavator (drag shovel, backhoe shovel) ..Máy đào gầu ngược
Backwater ..........................................................Chỗ nước đọng, nước xoáy ngược
Bacterial corrosion ..............................................Ăn mòn do vi sinh vật
Bag ...................................................................Bao tải để bảo dưỡng bê tông
Bag (of cement; also sack) ..................................Bao đựng ximang
Bag of cement ....................................................Bao xi măng
Balance beam ....................................................Đòn cân, đòn thăng bằng
Balanced load ....................................................Tải trọng cân bằng
Balanced load ....................................................Tải trọng cân bằng
Balanced moment ...............................................Moment cân bằng
Balanced reinforcement .......................................Cốt thép cân bằng
Balanced strain condition ....................................Điều kiện cân bằng ứng biến
Balancing ..........................................................Cân đối
Balancing load ...................................................Tải trọng cân bằng
Balasted reiforced concrete gleck.........................Mặt cầu BTCT có balat
Ball mill .............................................................Máy nghiền bi
Ball test ............................................................Thí nghiệm bi
Ballast concrete .................................................Bê tông đá dăm
Bar (reinforcing bar) ............................................Thanh cốt thép
Bar (reinforcing bar) ............................................Thanh cốt thép
Bar bender .........................................................Máy uốn cốt thép
Bar mat .............................................................Lưỡi thanh thép
Bar schedule .....................................................Sơ đồ tiến độ ngang
Bar spacing .......................................................Cự li giữa các thanh cốt thép
Bar support........................................................Miếng ke đỡ thanh cốt thép
Barber ..............................................................Tiệm hớt tóc
Barrage .............................................................Đập chắn nước
Barrel (of cement) ..............................................Thùng trộn
Barrier ...............................................................Rào chắn
Bascule bridge ...................................................Cầu di động, cầu quay, cầu nhấc
Base coat .........................................................Lớp sơn lót, lớp sơn nền
Base course ......................................................Lớp mặt nền
Base line ...........................................................Cơ tuyến
Base plate .........................................................Thớt dưới cố định của gối
Base plate .........................................................Thớt dưới cố định của gối
Basement of tamped (rammed) concrete................Móng tầng hầm bê tông
Basic assumption................................................Giả thiết cơ bản
Basic combinaison ..............................................Tổ hợp cơ bản
 

Nguồn tin: sưu tầm