THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng anh xay dung G, phan 1

Tieng anh xay dung G, phan 1

Tieng anh xay dung G, phan 1

Galvanisation ...................................... Nhúng kim loại trong kẽm nóng Galvanised component ....................... Cấu kiện mạ kẽm Galvanised steel .................................. Thép mạ kẽm Galvanised steel .................................. Thép mạ kẽm Galvanized .......................................... Tráng kẽm


Galvanized strand ............................... Cấp được mạ kẽm
Galvanizing ......................................... Việc mạ kẽm
Gantry crane ....................................... Cần cẩu cổng
Gantry crane ....................................... Cần cẩu cổng
Gap-graded Aggregate ........................ Cốt liệu có cấp phối, có khe hở
Gas concrete ....................................... Bê tông xốp
Gas concrete ....................................... Bê tông xốp
Gate ................................................... Cửa
Gauges ............................................... Cỡ thanh
General estimation ............................. Tổng dự toán
General layout .................................... Sơ đồ bố trí chung
General lighting................................... Chiếu sáng tổng quát
General location of a bridge ................. Bố trí chung cầu
General scour ..................................... Xói chung
General view ...................................... Hình vẽ tổng thể
Geology .............................................. Địa chất
Geotechnical engineering .................... Kỹ thuật địa chất
Geotechnical engineering .................... Kỹ thuật địa chất
Geotechnical parameters ................... Tham số kĩ thuật
Girder ................................................. Dầm tổ hợp
Girder spacing ..................................... Khoảng cách giữa các dầm
Girder, beam....................................... Dầm
Glare .................................................. Chói
Glass concrete .................................... Bê tông thủy tinh
Glass concrete .................................... Bê tông thủy tinh
Glass-fiber reinforced cement ............. Ximăng cốt sợi thuỷ tinh
Glass-reinforced conc .......................... Bê tông cốt sợi thủy tinh
Glass-reinforced concrete ................... Bê tông cốt thủy tinh
Glavel concrete ................................... Bê tông cốt liệu sỏi
Glazed ................................................ Tráng men
Glazed concrete .................................. Bê tông trong suốt
Glazed concrete .................................. Bê tông trong suốt
Glazed curtain wall .............................. Tường kính không chịu lực
Glazed curtain walls ............................. Đá mài
Glazing ................................................ Gạch ngói
Glazing ................................................ Gạch ngói
Glissement, sliding .............................. Trượt
Gluing ................................................. Dán keo
Gluing of steel plate............................. Dán bản thép
Gluing of steel plate ............................ Dán bản thép
Grab ................................................... Vịn
 

Nguồn tin: sưu tầm