THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa nhà ở

Thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa nhà ở

Thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa nhà ở

I. Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở trên nền đất trống: 1. Ðơn xin phép xây dựng nhà ở theo mẫu, có xác nhận của UBND phường nơi tin xây dựng nhà (2 bản chính). 2. Quyết định giao đất của Sở Ðịa chính thành phố (2 bản sao có chứng thực sao y). 3. Giấy Giao đất của Sở Ðịa chính thành phố (2 bản sao có chứng thực sao y).
I.    Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở trên nền đất trống:
1. Ðơn xin phép xây dựng nhà ở theo mẫu, có xác nhận của UBND phường nơi tin xây dựng nhà (2 bản chính).
2. Quyết định giao đất của Sở Ðịa chính thành phố (2 bản sao có chứng thực sao y).
3. Giấy Giao đất của Sở Ðịa chính thành phố (2 bản sao có chứng thực sao y).
4. Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân thiết lập (2 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y).
 
II. Hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà trên nền nhà cũ đã có giấy tờ xác nhận chủ quyền
A. Trường hợp xây dựng, sửa chữa, nhà kiên cố cấp 2, nhà cấp 3 cấu trúc móng, cột bê tông cốt thép (xây cơi tầng trên sàn bê tông cốt thép hiện hữu) thì hồ sơ gồm:
1. Ðơn xin phép xây dựng theo mẫu có xác nhận của UBND phường nơi căn nhà tọa lạc (2 bản chính).
2. Giấy chủ quyền nhà đã qua trước bạ hoặc Hợp đồng Mua bán nhà đã qua phòng Công chứng, trước bạ, đăng bộ, kèm giấy tờ chủ quyền của chủ cũ (2 bản sao có chứng thực sao y).
3. Bản vẽ hiện trạng nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y).
4. Bản đồ hiện trạng, vũ trụ đất do cơ quan có tư cách pháp nhân thiết lập (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y). 5. Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân thiết lập (2 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y).
6. Ảnh chụp khổ 9 x 12cm mặt chính công trình có không gian liên kế trước khi sửa chữa nhà (1 kiểu rửa 2 ảnh). * Trường hợp xây cơi tầng trên sàn bê tông cốt thép hiện hữu không cần có hồ sơ khảo sát móng.

B. Trường hợp sửa chữa nhà cấp 3 với cấu trúc xi măng, cột gạch.
1. Ðơn xin phép sửa chữa theo mẫu có xác nhận của UBND phường nơi căn nhà tọa lạc (2 bản chính ).
2. Giấy chủ quyền nhà đã qua trước bạ (2 bản sao có chứng thực sao y); hoặc Hợp đồng Mua bán nhà đã qua Công chứng, trước bạ, đăng bộ, kèm giấy tờ chủ quyền của chủ cũ (2 bản sao có chứng thực sao y).
3. Bản vẽ hiện trạng nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y).
4. Bản vẽ thiết kế sửa chữa nhà do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân thiết lập trường hợp nhà có làm thêm gác gỗ (2 bản chính).

III. Nơi nộp hồ sơ:
- Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP qui định.
- Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện. - - Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.
- UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.


CÔNG TY CỔ PHẦN  THỦY HƯNG PHÁT
Slogan:  XÂY DỰNG PHONG CÁCH  CỦA BẠN  

VP 1: 288/92 HUỲNH VĂN LUỸ  - TP. THỦ ĐẦU MỘT  - T. BÌNH DƯƠNG

HOTLINE :        0949. 319. 769 -    KS:. XUÂN THỦY

EMAIL: THUYHUNGPHAT68@GMAIL.COM
WEBSITE:  XT18.COM.VN

Tác giả bài viết: XUÂN THUỶ
Nguồn tin: xt18.com.vn